ผีเสื้อข้าวเปลือก (Angoumois grain moth) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ผีเสื้อข้าวเปลือก ชื่ออื่นๆ : Angoumois grain moth, Rice grain moth, Rice moth ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera : Gelechiidae)

อ่านต่อ

ผีเสื้อข้าวสาร (Rice moth) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ผีเสื้อข้าวสาร ชื่ออื่นๆ : Rice meal moth ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corcyra cephalonica Stainton (Lepidoptera : Gelleriidae)

อ่านต่อ

เหาหนังสือ (Psocids) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ชื่ออื่นๆ : Book lice, Dust louse ชื่อวิทยาศาสตร์ : Liposcelis spp. (Psocoptera : Liposcelidae) เหาหนังสือ เป็นแมลงศัตรูของเมล็ดพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความชื้นสูง

อ่านต่อ

มอดข้าวเปลือก (Lesser grain borer) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

มอดข้าวเปลือก ชื่ออื่น ๆ : มอดหัวป้อม, มอดหัวไม้ขีด, Australian wheat, American wheat weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera : Bostrichidae)

อ่านต่อ

ด้วงคาเดล (Cadelle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงคาเดล (Cadelle) ชื่ออื่น ๆ : Cadelle beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tenebroides mauritanicus (Linnaeus) (Coleoptera : Trogossitidae)

อ่านต่อ

ด้วงดำกินรา (Black fungus beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงดำกินรา (Black fungus beetle) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alphitobius laevigatus (Fabricius) (Coleoptera : Tenebrionidae)

อ่านต่อ

ด้วงงวงข้าว (Rice weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงงวงข้าว (Rice weevil) ชื่ออื่น ๆ : มอดข้าวสาร, Black weevil, Lesser grain weevil ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sitophilus oryzae L. (Coleoptera : Curculionidae)

อ่านต่อ