วิเคราะห์ สารแคดเมียม ที่ปนเปื้อนใน ทุเรียนเวียดนาม เกิดขึ้นได้อย่างไร ไทยควรปรับตัวอย่างไร

วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หา สาเหตุของการปนเปื้อนแคดเมียมในทุเรียนเวียดนาม ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ไทยเราควรศึกษาข้อมูลไว้เป็นตัวอย่าง

อ่านต่อ

ไขปมสงสัย บ.วีเอท ทุนจดทะเบียนแค่ 2 ล้าน แต่ทำไมชนะประมูลข้าว เกือบ 300 ล้านบาท

ไขปมสงสัย บ.วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนแค่ 2 ล้าน แต่ทำไมชนะประมูลข้าว 10 ปี ในราคาเกือบ 300 ล้านบาท

อ่านต่อ