คลิป – บ้านอาบช้าง หมู่บ้านเห็ดเงินล้าน จ.หนองบัวลำภู : อาชีพทั่วไทย

พาไปชม หมู่บ้านเห็ดเงินล้าน บ้านอาบช้าง จังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเห็ดขายเดือนละนับ 10 ตัน

อ่านต่อ