DIY ทำรถฉีดปุ๋ยน้ำ ฉีดฮอร์โมน ฉีดยา ในการเกษตร

รถฉีดปุ๋ยน้ำ ฉีดได้ระยะไกลและสูงขึ้น พาไปในสวนได้สะดวก อาจจะยุ่งยากเรื่องสายยางที่ยาว แต่ก็ไม่ต้องลากถังไปทุกที่

อ่านต่อ