แกนนำชาวสวนปาล์ม มอบหลักฐานให้พาณิชย์ ชี้ถูกกดราคารับซื้อ กก.ละ 3.50-3.80 บาท

แกนนำชาวสวนปาล์ม มอบหลักฐานใบเสร็จ ขายผลผลิตลานปาล์มสาขาโรงงาน ให้รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้โดนกดราคารับซื้อแค่ กก.ละ 3.50-3.80 บาท

อ่านต่อ

ด้วงขาแดง (Copra beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงขาแดง (Copra beetle) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงเนื้อมะพร้าวแห้ง, Copra bug, Red-legged ham beetle, Larder beetle, Leather beetle, Paper worm, Ham beetle

อ่านต่อ

ด้วงผลไม้แห้ง (ด้วงปีดตัด) (Dried fruit beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงผลไม้แห้ง (ด้วงปีดตัด) (Dried fruit beetle) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงปีกตัด, Corn sap beetle ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carpophilus hemipterus (Linnaeus) (Coleoptera : Nitidulidae)

อ่านต่อ

คลิป-ปลูกข่าขายหน่อปลูก และหัวสร้างรายได้ดี จ.อุบลราชธานี

ปลูกข่าขายหน่อปลูก และหัวสร้างรายได้ดี เกษตรกรสาวชาว จ.อุบลราชธานี ปลูกข่าอินทรีย์ ขุดหัวและขุดหน่อส่งขายออนไลน์ สร้างรายได้กว่าครึ่งเเสนต่อเดือน

อ่านต่อ

8 หลักการ ผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ปาล์มน้ำมัน มีแนวทางการจัดการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ รวมถึงมีแนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตรวจประเมินสร้างการยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ