”สูตรบำรุงต้น” วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพปลาสด หรือหอยเชอรี่

ใช้กับพืชผัก และไม้ผล บำรุงต้นก่อนออกดอกฉีดพ่นทางใบ หรือดลลงดินรอบบริเวณโคนต้น อัตรา 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน

อ่านต่อ