ด้วงถั่วแดง (Bean Weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงถั่วแดง (Bean Weevil) ชื่ออื่น ๆ : Bean bruchid, Dried bean beetle, American seed beetle, Dried bean weevil, Bean beetle, Common bean weevil

อ่านต่อ

ด้วงถั่วเขียว (Cowpea weevil) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงถั่วเขียว (Cowpea weevil) ชื่ออื่น ๆ : ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว, Pulse beetle, Spotted cowpea bruchid, Cowpea seed beetle, Four-spotted bean weevil, Southern cowpea weevil

อ่านต่อ