ลงทะเบียนด่วน! เดือนมีนาคม 2563 รัฐบาล ช่วยค่าน้ำ 100 – ค่าไฟ 230 บาท

ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับบัตรคนจนมาแล้ว ในเดือนมีนาคม 2563 จะยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ เหมือนเดินโดยจะเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านต่อ