คลิป 4 ขั้นตอนเมื่อโฉนดที่ดินหาย ต้องทำอย่างไร ขั้นตอนขอใหม่ทำอย่างไรบ้าง

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

คลิป 4 ขั้นตอนเมื่อโฉนดที่ดินหาย ต้องทำอย่างไร ขั้นตอนขอใหม่ทำอย่างไรบ้าง

4 ขั้นตอนเมื่อโฉนดที่ดินหาย ต้องทำอย่างไร ขั้นตอนขอใหม่ทำอย่างไรบ้าง

โฉนดที่ดินหายดำเนินการดังนี้

1.การไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ ไปขอออกโฉนดใหม่ ไม่ได้มีเจตนาทำการทุจริต ไม่ได้นำโฉนดไป จำนอง ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นของผู้อื่น

2.หลังจากแจ้งความ นำบันทึกประจำวันที่ได้รับ มาติดต่อกับสำนักงานที่ดิน เพื่อขอออกโฉนดที่ดินใหม่ ซึ่งหากภายหลังมีการทุจริตเกิดขึ้นจริงบันทึกประจำวันนี้จะเป็นหลักฐานนำไปสู่คดีทางอาญาที่มีโทษร้ายแรงได้

3.การขอมีโฉนดใหม่ ต้องมีพยานรับรอง 2 คน พยาน และทั้ง 2 คน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดินกรอกเอกสารรับรอง ลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้าพนักงาน เพื่อรองรับเจ้าของที่ดินว่าการขอออกโฉนดที่ดินใหม่เป็นเรื่องจริงซึ่งหากมีปัญหาภายหลังพยานทั้ง 2 คนจะต้องเป็นพยานในชั้นศาลด้วย ดำเนินการขอออกโฉนดใหม่หรือใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน


เตรียมหลักฐานและเอกสาร เพื่อขอออกโฉนดใหม่ หรือ ใบแทน
1.บัตรประจำตัวผู้ขอ
2.ทะเบียนบ้าน
3.พยานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) อย่างน้อย 2 คน
4.ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวัน

จากนั้นเมื่อเตรียมหลักฐานในการขอโฉนดที่ดินใหม่ หรือ ใบแทนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปติดต่อกับสำนักงานเขตที่ดินบนพื้นที่ได้เลย โดยมีค่าธรรมเนียมการขอใบแทนโฉนดที่ดินอยู่ที่ประมาณ 75 บาท (ค่าคำขอ, ค่าติดประกาศ, ค่าใบแทนโฉนดที่ดิน)
ทั้งนี้ โฉนดที่ดินใหม่ หรือ ใบแทน จะมีประทับตราบนเอกสารว่า “ใบแทน” เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเอกสารฉบับนี้สามารถใช้แทนโฉนดที่ดินฉบับจริงได้100% เมื่อเกิดการทำนิติกรรมหรือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ดิน ใบแทนนี้จะมีผลทางกฎหมายไม่ต่างกันโฉนดตัวจริง

สอบถามเพิ่มเติม กรมที่ดิน 02 141 5555

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนกันได้เลย…

ฝากกดไลค์ กดแชร์ ติดตามช่องได้ที่ 👇

ที่มา Youtube Channel : ศูนย์รวมความรู้เกษตร
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=t8jsFbpTsB4


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เจ้าของที่ดินข้างเคียง ไม่มารังวัดที่ดินได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง