‘ไพรวัลย์ วรรณบุตร’ พระมหาไพรวัลย์ ลาสิกขาแล้ว ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ น่าใจหาย

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ไพรวัลย์ วรรณบุตร พระมหาไพรวัลย์ ลาสิกขาแล้ว ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ น่าใจหาย

พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักเทศน์ผู้เผยแผ่คำสอนแนวบันเทิงผ่านไลฟ์สด โพสต์ภาพเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม แสดงให้เห็นพิธีการลาสิกขาบทอย่างเป็นทางการ ขณะที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้เข้าร่วมพิธีด้วย โดยข้อความระบุว่า

สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา
วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย
ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์
คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์

Cr : ไพรวัลย์ วรรณบุตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  หนุ่มสงสารสองพี่น้องเดินเก็บตำลึงไปทำอาหาร รีบเอาข้าวกล่องให้ทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง