ชาวสวน เชียร์สุดตัว ทำห้องเย็นทุเรียนขายทั้งปี (คลิป)

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ชาวสวน เชียร์สุดตัว ทำห้องเย็นทุเรียนขายทั้งปี (คลิป)

ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมระบบห้องเย็น โครงการ EFC ซึ่งมี “ทุเรียน” เป็นผลไม้นำร่องในการเก็บรักษาคุณภาพ ด้วยระบบห้องเย็นที่ทันสมัย จำนวน 4 พันตัน เพื่อเก็บไว้ขายนอกฤดูกาล โดยมีเป้าหมายจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 2565


นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี พร้อมด้วย นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.ระยอง) และ เกษตรจังหวัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อประชุม ติดตามความพร้อมของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ผล จังหวัดระยอง ซึ่งได้ร่วมในโครงการความร่วมมือพัฒนาไม้ผล อย่างครบวงจร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) รวมทั้งได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ (Business model) การใช้ประโยชน์จากระบบห้องเย็น

โดยจะเริ่มนำร่องจากผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาการเก็บรักษา ยืดอายุผลผลิตให้มีคุณภาพ คงรสชาติเดิมได้นานขึ้น ณ ห้องประชุม สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง


ทั้งนี้ สกพอ. พร้อมจะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งขับเคลื่อนการสร้างระบบห้องเย็นที่ทันสมัย โดยตั้งเป้าหมายให้ทันช่วงหน้าทุเรียนปี 2565 พร้อมจัดระบบสมาชิกชาวสวนผลไม้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยโครงการ EFC จะสร้างรายได้เพิ่ม 20-30% หรือมูลค่าประมาณ 10,000-15,000 ล้าน/ปี คืนสู่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ พร้อมทั้งระบบห้องเย็นช่วยคงคุณภาพผลผลิต ลดปัญหาขาดแคลนและล้นตลาด ขายได้ราคาเป็นธรรม เกษตรกรไม่ถูกกดราคา ส่งออกได้มูลค่าสูง ได้รับเงินจากการขายทันที และช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ดีมั่นคงอย่างสมดุล


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 3 (บำรุงผลและดอก)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง