ไทย ติดอันดับ 4 ของโลก ผู้นำส่งออกไก่เนื้อ 2.5 ล้านตัน (คลิป)

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน


ไทย ติดอันดับ 4 ของโลก ผู้นำส่งออกไก่เนื้อ 2.5 ล้านตัน | เกษตรนิวเจน

คุณผู้ชมรู้หรือไม่? ประเทศไทยเป็นเป็นผู้ผลิตไก่อันดับต้นๆของโลก แต่มีเพียงสามประเทศเท่านั้นที่มีการส่งออกมาก่อนไทยคือสหรัฐอเมริกา,จีน,และบราซิลค่ะ

ไก่ ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยเพราะในปัจจุบันมีการผลิตไก่เนื้อ ในอัตราที่เติบโตขึ้นอย่างเนื่องจากปริมาณความต้องการบริโภคไก่ที่เพิ่มขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ / ส่งผลให้ไทยถือเป็นผู้นำด้านการผลิตไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์อันดับ 8 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล และยังเป็นผู้ส่งออกไก่เนื้อ อันดับ 4 ของโลก / โดยในปี 2563 ไทยผลิตเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน2.5 ล้านตัน / โดยมีโรงงานชำแหละไก่ได้ 5.03 ล้านตัวต่อวัน และมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ 69 โรงทั่วประเทศค่ะ


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  “ไข่ผำ” หรือ “ผักผำ” ฟิวเจอร์ฟู้ด พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ “พาณิชย์-หอการค้า” ลุยตลาดโลก 6 ล้านล้าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง