วิธีลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 ดอก 0.1% ทำง่าย ๆ ผ่านไลน์ ไม่นานเสร็จ

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วิธีลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 ดอก 0.1% ทำง่าย ๆ ผ่านไลน์ ไม่นานเสร็จ

ธ.ก.ส. เปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ช่วงวิกฤตโควิด 19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน เริ่มให้ลงทะเบียนแล้ววันแรก 15 เม.ย. ผ่านแอปพลิเคชันไลน์

วันที่ 15 เมษายน 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด covid 19 ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

ทั้งนี้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือน งวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือน งวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

“โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้…”

กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily หรือสแกน QR Code

ขั้นตอนมีดังนี้…
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ทั้งของตนเอง และบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอก 2 ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง

2. กรอกรายละเอียดข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

– เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
– เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
– เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
– เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน / ราย 3 เดือน / 6 เดือน
– เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
– เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
– ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่ เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)

3. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
– กดยืนยันการลงทะเบียน (ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

4. รอการนัดหมายจากธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งการนัดหมายผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily หรือสแกน QR Code เช่นกัน

ขั้นตอนมีดังนี้…
1. ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อน (เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อได้ ดังนี้.. หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว (กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ กรณีที่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพทันที

3. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน

4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

– เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
– เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
– เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
– เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน / ราย 3 เดือน / 6 เดือน
– เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
– เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
– เลือกสาขาธนาคาร ธ.ก.ส. ที่สะดวกใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่านต่อไป

5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน

– ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
– กดยืนยันการลงทะเบียน (ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ทาง SMS)

6. รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS

โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่ Call Center โทร. 02 555 0555


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีการทำน้ำหมัก น้ำสกัด ชีวภาพ สูตร 1 (บำรุงต้น)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง