รัฐฯ โอนเงินให้ชาวนา ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 500 ไม่เกิน 20 ไร่ครัวเรือนละ 10,000

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

รัฐฯ โอนเงินให้ชาวนา ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 500 ไม่เกิน 20 ไร่ครัวเรือนละ 10,000

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 500 บาท ให้เกษตรกร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง เนื่องจากจำนวนเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิฯ มีมากถึง 300-400 คนต้องมีการการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยโอนเงินให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10000 บาท โดยเป้าหมายเกษตรกร 4จุด57 ล้านครัวเรือน วงเงิน 25793 ล้านบาท

ดังนั้น การดำเนินการโอนเงินดังกล่าว ธนาคารไม่ได้มีการโอนเงินทุกวัน ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือการบรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ อีกหรือไม่ การโอนเงินจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งแผนการจ่ายเงินของ ธกส สาขาพญาแล จังหวัดชัยภูมิ และ ธกส สาขาหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ตามที่เป็นข่าวในคลิป เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น เนื่องจากจำนวนเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิฯ มีมากถึง 300ถึง400 คนต่อวัน

โดยแยกพื้นที่กับการทำธุรกรรมอื่น ๆ ของธนาคารอย่างชัดเจน และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว จากธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร 02 5550555

*** ถ้าโพสนี้มีประโยชร์ โปรแชร์ต่อ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแก่ผู้พบเห็น


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เปิดคำสอนแป๊ะโรงสี ถ้าอยากค้าขายดี จำประโยคนี้ไว้ให้มั่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง