ธ.ก.ส. พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยงต่ำ ช่วยเกษตรกร ช่วงวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ธ.ก.ส. พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยงต่ำ ช่วยเกษตรกร ช่วงวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แบงก์ชาติได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ซึ่งจะเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ

– ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

– พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว

– ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

– ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

– ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10

– เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที แบงก์ชาติจึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก็มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกหนี้ ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้

ลูกค้ารายย่อย
– สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

– โครงการสินเชื้อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 วงเงินสินเชื้อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บ. อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR-2% (ปัจจุบัน MRR=6.875%) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กุมภาพันธ์ 2563

มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาในพื้นที่ประสบภัย หรือโทร : 02-555-0555


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เผยแนวทางการ “เลี้ยงกุ้งแม่น้ำในบ่อปูน” ให้ขายได้สูงถึง 1,400 บาท/กิโลกรัม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง