เช็คด่วน ลูกหนี้-ทุกธนาคาร พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยต่ำ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เช็คด่วน ลูกหนี้-ทุกธนาคาร พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยต่ำ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เช็กเลย ! มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงิน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 กำหนดเป็นมาตรการชั่วคราว 2 ปี ถึงธันวาคม 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2563 รายการข่าววันใหม่ ทางช่อง 3 รายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ได้จัดทำมาตรการเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าเงินกู้ เช่น ไกด์นำเที่ยว, พนักงานโรงแรม, ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งครอบคลุมลูกค้ากลุ่มค้างชำระเงินงวดตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ด้วย

โดยธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินงวดผ่อนชำระให้ 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระ ซึ่งสามารถไปยื่นเอกสาร เพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แบงก์ชาติได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ซึ่งจะเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ

– ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

– พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว

– ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

– ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

– ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10

– เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที แบงก์ชาติจึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินได้ ดังนี้

– ธนาคารกรุงเทพ

– ธนาคารกสิกรไทย

– ธนาคารไทยพาณิชย์

– ธนาคารกรุงไทย

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

– ธนาคารยูโอบี (UOB)

– ธนาคารทิสโก้

– ธนาคารธนชาต

– ธนาคารทหารไทย (TMB)

– ธนาคารเกียรตินาคิน

– ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

– ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

– ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

– ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

– ธนาคารออมสิน

เครืองพ่นยุง ไทยประดิษฐ์ โอท๊อป

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

– ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

– ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

– บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

– – – – – – – – –


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  มีที่ดินเปล่า ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ทำเงินได้มากมาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง