“ป่าไม้” แจ้งจับ “ปารีณา” เพิ่ม 3 คดี รวม 665 ไร่ (คลิป)

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

“ป่าไม้” แจ้งจับ “ปารีณา” เพิ่ม 3 คดี รวม 665 ไร่ (คลิป)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ช่องข่าวเวิร์คพ่อยท์ ได้รายงานข่าว “ป่าไม้” แจ้งจับ “ปารีณา” เพิ่ม 3 คดี รวม 665 ไร่ จากกรณีที่คณะทำงานของกรมป่าไม้, ตำรวจ บก.ปทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์ม ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 -14 ก.พ. โดยก่อนหน้านั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่าที่ดิน 682 ไร่ของ น.ส.ปารีณา ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิของ ส.ป.ก. จึงยังถือเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 14 ก.พ. เวลา 18.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้ จ.ราชบุรี นายธวัชชัย ลัดกรูด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบที่ดินของน.ส.ปารีณา พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้, นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร, นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ส่วนบริหารป่าไม้ จ.ราชบุรี, นายสมควร สลับเขียว กำนัน ต.รางบัว, นายภูมิพัฒน์ จำปาทอง ผญบ.หมู่ 6 ต.รางบัว และนายสนิท กองแก้ว ผญบ.หมู่ 4 ต.รางบัว ในฐานะผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมประชุม และตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเข้าตรวจสอบและตรวจยึด ในพื้นที่ เขาสนฟาร์ม เพื่อรวบรมส่งพนักงานสอบสวน บก.ปทส.

หลังประชุมเสร็จสิ้นคณะทั้งหมดได้เปิดแถลงสรุปผลการดำเนินคดีพื้นที่ เขาสนฟาร์ม โดยนายธวัชชัย กล่าวว่าพื้นที่ที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี 2527 ต่อมาปี 2536 กรมป่าไม้ ได้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. เพื่อนำไปปฏิรูปฯ ปี 2554 ส.ป.ก.จัดทำเป็นเขตปฏิรูปที่ดินฯ

เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะมีการนำ ภบท.5 ไปยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน จึงเป็นที่มาให้มีการตรวจสอบ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะทำงาน มีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม และนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกันทำงาน ผลการทำงานได้ตรวจสอบครั้งแรกได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62 เนื้อที่ 46 ไร่

ต่อมาได้เกิดเรื่องของแง่กฎหมาย ระหว่างในพื้นที่ 682 ไร่ ส.ป.ก.กับกรมป่าไม้ ที่มีข้อสงสัย จึงหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือว่าพื้นที่ยังไม่ได้จัดการปฏิรูป จึงยังคงสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และป่าไม้ พ.ศ.2484 ทางป่าไม้จึงดำเนินการและมีผลสรุปในวันนี้

สำหรับผลการตรวจสอบในครั้งที่ 1 ตรวจยึดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.62 ที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ 46-1-40 ไร่ แบ่งเป็นแปลงที่ 1 เขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 41-1-59 ไร่ แปลงที่ 2 เขตป่าไม้ 2484 เนื้อที่ 43-81-ไร่ ดำเนินคดีฐานความผิด บุกรุกที่ดินของรัฐ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 และประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9

ครั้งล่าสุดมีผลสรุปตรวจยึดวันที่ 13 ก.พ.63 พื้นที่ตรวจยึด 3 แปลง เนื้อที่ 665-1-53 ไร่ แบ่งเป็นแปลงที่ 1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขต ส.ป.ก. เนื้อที่ 387-0-80 ไร่ แปลงที่ 2 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขต ส.ป.ก. เนื้อที่ 207-2-41 ไร่ แปลงที่ 3 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตส.ป.ก. เนื้อที่ 70-2-32 ไร่ ดำเนินคดีฐานความผิด บุกรุกที่ดินของรัฐ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ซึ่งรวมการตรวจยึดทั้ง 2 ครั้ง รวมเนื้อที่ 711-2-93 ไร่

ด้านนายชีวะภาพ ชีวะธรรม กล่าวว่าการตรวจสอบและตรวจยึดครั้งนี้มีรายละเอียดมาก โดยสรุปพื้นที่ 665-1-53 ไร่ เราจะแยกเป็น 3 คดี คดีที่ 1 แปลงที่ 1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขต ส.ป.ก. เนื้อที่ 387-0-80 ไร่ เป็นบริเวณฟาร์มไก่เขาสน มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำฟาร์มไก่ พื้นที่อยู่ในเขตรั้วลวดหนาม มีโรงเรือน มีอาคาร คดีนี้จะมีตนเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์ ต่อ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์

คดีที่ 2 แปลงที่ 2 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขต ส.ป.ก. เนื้อที่ 207-2-41 ไร่ เป็นพื้นที่ติดกันนอกรั้วใกล้เคียงต่อเนื่อง สภาพพื้นที่เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเก่า มีความต่อเนื่องกับเขาสน ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ คือนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร

คดีที่ 3 แปลงที่ 3 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขต ส.ป.ก. เนื้อที่ 70-2-32 ไร่ เป็นพื้นที่ติดต่อกัน สภาพเป็นป่ายูคาลิปตัส ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ คือ นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ส่วนบริหารป่าไม้ จ.ราชบุรี

นายชีวะภาพ กล่าวอีกว่าทางกรมป่าไม้ จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในส่วนของกรมป่าไม้ ส่วนของนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ถือเป็นอีกส่วน แต่พนักงานสอบสวนจะนำคดีมารวมกันหรือไม่ก็แล้วแต่ วันนี้พยานหลักฐาน สำนวนของกรมป่าไม้ สรุปเรียบร้อย หากส่งให้พนักงานสอบสวน บก.ปทส.ได้ภายในวันนี้ ก็จะส่งเลย หากวันนี้ส่งไม่ทัน พรุ่งนี้จะนำส่งแน่นอน

ที่มา : https://workpointnews.com/2020/02/14/pareena-32/ , Youtube – Workpoint News – ข่าวเวิร์คพอยท์


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ปัญหา น้ำท่วม-ภัยแล้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง